כתב ויתור משפטי

עדכון אחרון דצמבר 31, 2023
 
 
כתב ויתור משפטי
 
המידע המסופק על-ידי ויליאם בלקסטון בינלאומי, Inc. ("אנחנו", "אותנו" או "שלנו") על https://wblackstone.com ("האתר") הינו למטרות מידע כללי בלבד. כל המידע על האתר מסופק בתום לב, עם זאת אנחנו לא עושים שום ייצוג או אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא, לגבי הדיוק, הלימות, תוקף, אמינות, זמינות, או השלמות של מידע כלשהו על האתר. בשום נסיבות לא תחול עלינו כל אחריות כלפיך בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה של השימוש האתר או הסתמכות על כל מידע המסופק על האתר. השימוש שלך האתר וכל הסתמכות שלך על כל מידע על האתר היא אך ורק על אחריותך בלבד.
 
 
מקצועית כתב ויתור
 
האתר אינו יכול ואינו מכיל ייעוץ משפטי. משפטיים מידע זה מובא מידע כללי ולא למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי. בהתאם לכך, לפני נקיטת פעולות כלשהן על סמך מידע כזה, אנו ממליצים לך להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים. אנחנו לא מספקים כל סוג של ייעוץ משפטי. שימוש או הסתמכות על מידע הכלול באתר האתר הוא אך ורק על אחריותך בלבד.
 
 

המלצות ויתור

 

האתר עשוי להכיל המלצות על ידי המשתמשים שלנו מוצרים ו/או שירותים. ביקורות אלה משקפים את החיים האמיתיים, חוויות ודעות של משתמשים מסוג זה. עם זאת, חוויות הן אישיות אלה משתמשים מסוימים, עשוי לא בהכרח להיות נציג של כל המשתמשים שלנו מוצרים ו/או שירותים. אנחנו לא טוענים, אתה לא צריך להניח שכל המשתמשים יקבלו את אותן חוויות. את תוצאות בודדות עשויות להשתנות..

המלצות על האתר מוגשים בצורות שונות, כגון טקסט, אודיו ו/או וידאו ו נבדקות על ידינו לפני פרסומו. הם מופיעים באתר, מילה במילה, כפי שנמסר על ידי המשתמשים, למעט תיקון של דקדוק או טעויות הקלדה. כמה המלצות מאי מקוצר למען הקיצור איפה את מלוא המלצה הכיל חיצוני של מידע לא רלוונטי לציבור הרחב. 
 
את דעותיו הכלול המלצות שייך אך ורק משתמשים בודדים ולא משקפים את דעותיו. אנחנו לא מזוהים עם משתמשים, אשר מספקים המלצות, משתמשים אינם מקבלים שכר או פיצוי על המלצות שלהם.