Từ Chối Hợp Pháp

Cập nhật lần cuối Ngày 31, 2023
 
 
TỪ CHỐI HỢP PHÁP
 
Các thông tin được cung cấp bởi William Nhận Quốc Tế, Inc. ("chúng tôi," "chúng tôi," hay "của chúng ta") trên https://wblackstone.com ("trang Web") là cho mục đích thông tin chung thôi. Tất cả các thông tin về các trang Web là cung cấp trong đức tin tốt, tuy nhiên, chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm nào ngụ ý hoặc liên quan đến sự chính xác, hiệu lực, tin cậy, sẵn sàng, hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào về các trang Web. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO, THÌ CHÚNG TÔI CÓ BẤT KỲ HẠN CHO BẠN CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH NHƯ LÀ MỘT KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HAY DỰA TRÊN BẤT KỲ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB. BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ BẠN TRÔNG CẬY VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO VỀ CÁC TRANG WEB CHỈ LÀ NGUY CƠ CỦA RIÊNG BẠN.
 
 
CHUYÊN NGHIỆP TỪ CHỐI
 
Các trang Web không và không có tư vấn pháp lý. Các thông tin pháp lý, được cung cấp thông tin chung, và mục đích giáo dục và không phải là một thay cho lời khuyên của chuyên gia. Theo đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động dựa theo thông tin như vậy, chúng tôi khuyến khích anh để tham khảo ý kiến thích hợp với các chuyên gia. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại lời khuyên pháp lý. SỬ DỤNG HOẶC SỰ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO VỀ CÁC TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.
 
 

CHỨNG TỪ CHỐI

 

Trang Web có thể chứa chứng thực bởi người sử dụng sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ. Những lời chứng thực phản ánh cuộc sống thực nghiệm và ý kiến của người dùng như vậy. Tuy nhiên, những kinh nghiệm cá nhân những người dùng đặc biệt, và có thể không nhất thiết phải là người đại diện của tất cả người sử dụng sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ. Chúng tôi không yêu cầu bạn không nên cho rằng tất cả mọi người sẽ có cùng một kinh nghiệm. CÁ NHÂN CỦA BẠN, KẾT QUẢ CÓ THỂ THAY ĐỔI.

Những lời chứng thực trên trang Web được gửi trong nhiều hình thức như văn bản, âm thanh và và được xem xét của chúng tôi trước khi được đăng. Họ xuất hiện trên trang Web, đúng như được đưa ra bởi người sử dụng, trừ cho việc sửa ngữ pháp hoặc đánh máy sai. Một số câu chuyện có thể đã được rút ngắn để cho ngắn gọn, nơi những lời chứng thực đầy đủ chứa thông tin không liên quan không liên quan đến công chúng. 
 
Các điểm và ý kiến chứa trong những lời chứng thực thuộc về chỉ để dùng cá nhân và không phản ánh điểm của chúng tôi và ý kiến. Chúng tôi không liên kết với những ai cung cấp chứng thực, và người sử dụng không được trả lương hay không bồi thường cho họ chứng thực.