Termen en Voorwaarden

TERMEN EN VOORWAARDEN
 
Laatst bijgewerkt 31 December 2023
 
OVEREENKOMST TOT ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN
 
We zijn William Blackstone Internacional, Inc. ("Bedrijf,” “we,” “ons,” “onze“), een bedrijf dat is geregistreerd in Panama op het World Trade Center, 200-B, Suite 211, Calle 53 Este, Marbella, Panama, Panama 0832-01626.
 
We werken de website https://wblackstone.com (de "Site"), evenals iedere andere gerelateerde producten en diensten, die verwijzen of linken naar deze wettelijke voorwaarden (de "Juridische Voorwaarden"), (gezamenlijk, de "Diensten“).
 
U kunt contact met ons opnemen per e-mail [email protected] of per e-mail naar het World Trade Center, 200-B, Suite 211, Calle 53 Este, Marbella, Panama, Panama 0832-01626, Panama.
 
Deze algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u"), en William Blackstone Internacional, Inc., met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat door de toegang tot de Diensten, u hebt gelezen, begrepen en ermee in gebonden te zijn aan al deze Wettelijke Bepalingen. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN EN MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK.
 
Aanvullende algemene voorwaarden of de documenten die kunnen worden geplaatst op de Diensten van tijd tot tijd worden hiermede uitdrukkelijk van de hierin opgenomen door verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, in onze enige discretie, te wijzigingen of aanpassingen aan deze algemene Voorwaarden van tijd tot tijd. Wij zullen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het bijwerken van de datum 'Laatst bijgewerkt' van deze algemene Voorwaarden, en u doet afstand van enig recht op het ontvangen van specifieke merken van deze verandering. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek deze algemene Voorwaarden op de hoogte te blijven van updates. U zal worden onderworpen aan en worden geacht kennis te hebben genomen en te hebben aanvaard, worden de wijzigingen in de herziene Wettelijke Voorwaarden door uw voortdurende gebruik van de Diensten na de datum waarop deze gewijzigde Wettelijke Voorwaarden zijn gepubliceerd.
 
De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud. Personen onder de leeftijd van 18 jaar zijn niet toegestaan gebruik te maken of u zich registreert voor de Services.
 
We raden aan dat u een kopie van deze Juridische Termen voor uw eigen administratie.
 
 
INHOUD
 
 
 
1. ONZE DIENSTEN
 
De informatie die bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de wet-of regelgeving of die onderworpen zou ons aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig, de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
 
De Diensten zijn niet aangepast om te voldoen aan de industrie-specifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), de Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties zullen worden onderworpen aan deze wet, u mag de Services niet gebruiken. U mag de Services niet gebruiken op een manier die in strijd zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
 
2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 
Onze intellectuele eigendom
 
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze Services, met inbegrip van alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto ' s en afbeeldingen in de Services (gezamenlijk, de "Inhoud"), evenals de handelsmerken, service-merken en logo ' s die daarin is opgenomen (de "Merken").
 
Onze Inhoud en andere Merken zijn beschermd door auteursrecht en het merkenrecht (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld.
 
De Inhoud en de cijfers worden geleverd door middel van de Diensten "AS IS" voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of voor interne zakelijke doeleinden.
 
Uw gebruik van onze Diensten
 
Afhankelijk van uw naleving van deze algemene Voorwaarden, met inbegrip van de "VERBODEN ACTIVITEITEN"hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:
 • toegang krijgen tot de Diensten; en
 • download of print een kopie van een deel van de Content die u op de juiste manier heeft verkregen.
uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of intern zakelijk doel.
 
Behalve zoals uiteengezet in dit artikel of elders in onze Juridische zin geen deel uit van de Diensten en kunt u geen Content of Tekens mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
Indien u gebruik wenst te maken van de Diensten, de Content, of Merken, andere dan in dit artikel of elders in onze Juridische Voorwaarden, kunt u uw verzoek richten aan: [email protected]. Als we ooit subsidie om u de toestemming te publiceren, reproduceren of publiekelijk te vertonen enkel deel van onze Services of Inhoud, moet u het identificeren ons met de eigenaars of licentienemers van de Diensten, de Content, of de Merken en zorgen ervoor dat alle auteursrechten of eigendomsrechten bericht wordt weergegeven of zichtbaar is op plaatsen, reproductie of weergave van onze Content.
 
Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en om de Diensten, de Content, en Merken.
 
Elke inbreuk op deze Intellectuele Rechten, vormt een materiële inbreuk op onze algemene Voorwaarden en uw recht op het gebruik van onze Diensten onmiddellijk te beëindigen.
 
Uw opmerkingen
 
Lees deze sectie en de "VERBODEN ACTIVITEITEN"gedeelte zorgvuldig door voordat u onze Diensten te begrijpen: (a) de rechten die u ons geeft en (b) de verplichtingen die u hebt als u plaatsen of uploaden enige inhoud via de service.
 
Inzendingen: Door het rechtstreeks sturen van een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Diensten ("Inzendingen"), u gaat ermee akkoord om toe te wijzen aan ons worden alle intellectuele eigendomsrechten in dergelijke Onderwerping. U stemt ermee in dat wij deze eigen Indiening en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding voor een wettig doeleinde, commercieel of anderszins, zonder kennisgeving of vergoeding aan jou.
 
U bent verantwoordelijk voor wat je post of uploaden: Door het sturen van Inzendingen door een deel van de Diensten voor u:
 • bevestigt dat u het gelezen hebt en akkoord gaat met onze "VERBODEN ACTIVITEITEN"en niet te posten, te verzenden, te publiceren, te uploaden, verzenden of via de Diensten een Inzending die onwettig, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, intimiderend, beledigend, discriminerend, bedreigend aan een persoon of groep, seksueel expliciete, onjuist, onnauwkeurig, misleidend of misleidend is;
 • voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzending;
 • garantie dat dergelijke Indiening van zijn oorspronkelijke naar u of dat u de noodzakelijke rechten en licenties voor het indienen van dergelijke Inzendingen en dat u de volledige bevoegdheid tot het verlenen van ons de hierboven genoemde rechten met betrekking tot uw Inzending; en
 • garandeert en verklaart u dat uw bijdragen niet worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw Inzendingen, en u uitdrukkelijk akkoord met een vergoeding voor enige en alle schade die wij lijden als gevolg van uw overtreding van (een van) deze sectie, (b) een derde partij intellectuele eigendomsrechten, of (c) de toepasselijke wetgeving.
 
3. GEBRUIKER VERKLARINGEN
 
Door de Diensten te gebruiken verklaart en garandeert u dat: (1) u de wettelijke bevoegdheid hebt en dat u akkoord gaat met deze algemene Voorwaarden; (2) u bent geen minor in het rechtsgebied waarin u woont; - (3) u zal geen toegang tot de Diensten door middel van geautomatiseerde of van niet-menselijke middelen, hetzij door middel van een bot, het script of anderszins; (4) u zult de Diensten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden; en - (5) uw gebruik van de Diensten niet zal handelen in strijd met toepasselijke wet-of regelgeving.
 
Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, wij hebben het recht op te schorten of uw account te beëindigen en te weigeren, en elk huidig of toekomstig gebruik van de Services (of een gedeelte daarvan).
  
 
4. VERBODEN ACTIVITEITEN
 
U mag geen toegang, of de Diensten te gebruiken voor enig ander doel dan dat waarvoor we de Diensten voor u beschikbaar. De Diensten mogen niet gebruikt worden in verband met enige commerciële doelen, behalve degenen die specifiek zijn goedgekeurd door ons.
 
Als een gebruiker van de Diensten, gaat u ermee akkoord om:
 • Systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Diensten te maken of samen te stellen, direct of indirect, van een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Verleiden, te bedriegen of te misleiden ons en de andere gebruikers, vooral in een poging om te leren met gevoelige informatie, zoals wachtwoorden van de gebruiker.
 • Omzeilen, uit te schakelen, of op andere wijze te verstoren met beveiliging-gerelateerde kenmerken van de Diensten, met inbegrip van de functies die het voorkomen of beperken van het gebruik of het kopiëren van Inhoud of het afdwingen van de beperkingen op het gebruik van de Diensten en/of de daarin opgenomen Inhoud.
 • Kleineren, aantasten, of anderszins schadelijk is, naar onze mening, ons en/of de Diensten.
 • Gebruik van enige informatie verkregen van de Diensten voor het lastigvallen, misbruiken, of benadelen van een ander persoon.
 • Slecht gebruik maken van onze ondersteunende diensten of het indienen van valse meldingen van misbruik of wangedrag.
 • De Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetten of voorschriften.
 • Gaan in het onbevoegde ontwerpen van of het verbinden met de Diensten.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) virussen, Trojan horses, of andere materialen, waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu detachering van repetitieve tekst), die interfereert met een partij ononderbroken gebruik en genot van de Diensten of wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt, of interfereert met het gebruik, de kenmerken, de functies, bediening of het onderhoud van de Diensten.
 • Gaan in een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om reacties te verzenden of berichten, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie tools.
 • Verwijder het auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige Content.
 • Poging om de identiteit van een andere gebruiker of de persoon of het gebruik van de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) enig materiaal dat fungeert als een passieve of actieve informatie-collectie of overdracht mechanisme, met inbegrip van, zonder beperking, duidelijke graphics interchange formats ("gif"), 1×1 pixel, web bugs, cookies of andere gelijkaardige apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve mechanismen voor de verzameling" of "pcms").
 • Storen, verstoren, of maak een onnodige last op de Diensten of de netwerken of diensten verbonden aan de Diensten.
 • Treiteren, pesten, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten actief in het leveren van een gedeelte van de Diensten aan u aan.
 • Proberen te omzeilen alle maatregelen van de Diensten die ontworpen zijn om te voorkomen of het beperken van de toegang tot de Services, of enige gedeelte van de Diensten.
 • Het kopiëren of aanpassen van de Diensten software, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Flash, PHP, HTML, JavaScript, of een andere code.
 • Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, te ontcijferen, te decompileren, te disassembleren of reverse engineering van de software bestaande uit een of andere manier te maken tot een deel van de Diensten.
 • Behalve als het gevolg kunnen zijn van standaard zoekmachine of Internet browser gebruik, te gebruiken, te starten, te ontwikkelen of verspreiden enig geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, zonder beperking, een spider, robot, cheat, scraper of offline reader die toegang verschaft tot de Diensten, of het gebruik of de lancering van enig ongeoorloofd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Diensten.
 • Het maken van enig ongeoorloofd gebruik van de Diensten, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersbenamingen en/of e-mailadressen van gebruikers door elektronische of andere middelen teneinde het sturen van ongevraagde e-mail, of het maken van gebruikersaccounts door geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Het gebruik van de Services als onderdeel van een poging om te concurreren met amerikaanse of anderszins gebruik maken van de Diensten en/of de Content voor een omzet genereren, zich inspannen of commerciële onderneming.
 
5. DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN
 
De Diensten niet in aanbieding gebruikers in te dienen of content plaatsen. Wij kunnen u voorzien van de mogelijkheid om te creëren, verzenden, publiceren, vertonen, verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, of uitgezonden inhoud en materialen aan ons of op de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, teksten, video, audio, foto ' s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijke informatie of ander materiaal (collectief, "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Diensten en via websites van derden. Als zodanig, alle Bijdragen die u verstuurt kan worden behandeld in overeenstemming met de Diensten van' Privacy-Beleid. Als u maken of beschikbaar stellen van Bijdragen, geeft u daarmee verklaart en garandeert dat:
 • De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen niet en zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de schepper en eigenaar van of de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, persberichten en toestemmingen voor het gebruik van en ons toestemming geeft, de Diensten, en andere gebruikers van de Diensten om het gebruik van je Bijdragen op enige wijze zoals door de Diensten en deze algemene Voorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke goedkeuring, ontheffing en/of toestemming van iedere identificeerbare persoon in uw Bijdragen aan het gebruik van de naam of beeltenis van elk van deze identificeerbaar individueel persoon om inclusie mogelijk te maken en het gebruik van je Bijdragen op enige wijze zoals door de Diensten en deze algemene Voorwaarden.
 • Uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend is.
 • Uw Bijdragen zijn niet van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massa mailings, of andere vormen van reclame.
 • Uw Bijdragen worden niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend zijn (door ons te bepalen).
 • Uw Bijdragen niet belachelijk maken, bespotten, kleineren, te intimideren of misbruik maken van iemand.
 • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze voorwaarden) elke andere persoon, en tot bevordering van geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen.
 • Uw Bijdragen niet in strijd met iedere toepasselijke wet, verordening, of een regel.
 • Uw Bijdrage geen inbreuk maken op de privacy of publiciteitsrechten van een derde partij.
 • Uw Bijdragen niet in strijd met enige toepasselijke wet inzake kinderpornografie, of anders is bedoeld ter bescherming van de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.
 • Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die zijn aangesloten op ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 • Uw Bijdragen niet op een andere manier schenden, of een link naar het materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wet-of regelgeving.
Elk gebruik van de Diensten in strijd met het voorgaande in strijd met deze algemene Voorwaarden en kan resulteren in, onder andere, beëindiging of opschorting van uw rechten om gebruik te maken van de Diensten.
 
6. BIJDRAGE LICENTIE
 
 
U en Diensten gaat ermee akkoord dat wij kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie en gegevens die u verstrekt de voorwaarden van de Privacy Policy en uw keuzes (met inbegrip van instellingen).
 
Door het indienen van suggesties of andere feedback met betrekking tot de Diensten, gaat u ermee akkoord dat we kunnen gebruiken en delen van dergelijke feedback voor elk doel, zonder compensatie aan u.
 
Wij doen niet doen van enige eigenaar van uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere merkgebonden rechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of voorstellingen van zaken in uw Bijdragen die u in een gebied op de Diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u zich uitdrukkelijk akkoord met ontheft ons van iedere verantwoordelijkheid en zich te onthouden van iedere rechtsvordering tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.
 
 
7. SERVICES MANAGEMENT
 
Wij behouden ons het recht, maar niet de verplichting, om: (1) het controleren van de Diensten voor overtredingen van deze algemene Voorwaarden; (2) het nemen van geschikte wettelijke stappen tegen iedereen die, in onze enige discretie, in strijd met de wet of deze algemene Voorwaarden, inclusief, zonder beperking, het rapporteren van dergelijke gebruiker autoriteiten van de wetshandhaving; (3) in onze eigen goeddunken en zonder beperking, te weigeren, beperken van de toegang tot, het beperken van de beschikbaarheid van, of uit te schakelen (voor zover technisch haalbare) een van uw Bijdragen of enig gedeelte daarvan; (4) in ons eigen goeddunken en zonder enige beperking, voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, te verwijderen uit de Services of anders schakelt u alle bestanden en inhoud die buitensporig zijn in omvang of in enig opzicht belastend voor onze systemen; en (5) om de Diensten op een manier die ontworpen is om onze rechten te beschermen en goederen en het bevorderen van de goede werking van de Diensten.
 
 
8. PRIVACY BELEID
 
We zorgen over privacy en beveiliging. Lees onze Privacy Policy: https://wblackstone.com/privacy-policy. Door het gebruik van de Diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacy-Beleid, welke is opgenomen in deze algemene Voorwaarden. Let op: de Diensten worden gehost in Singapore. Als u toegang tot de Diensten van een andere regio van de wereld met de wet of andere voorschriften op het gebied van persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar te maken die afwijken van de geldende wetten in Singaporeen vervolgens door uw voortdurende gebruik van de Diensten, moet u de overdracht van uw gegevens naar Singaporeen u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Singapore.
 
 
9. DUUR EN BEËINDIGING
 
Deze algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht en in werking terwijl u gebruik maken van de Diensten. ONVERMINDERD ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, HET WEIGEREN VAN TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN EEN PERSOON, OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VOOR DE SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF HET CONVENANT OPGENOMEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET-OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN BEËINDIGEN VAN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN OF VERWIJDEREN VAN INHOUD OF INFORMATIE DIE U GEPLAATST HEEFT OP IEDER MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.
 
Als we beëindigen of op te schorten uw account om welke reden dan ook, het is u verboden de registratie en het aanmaken van een nieuw account in uw naam, een valse of geleend naam, of de naam van een derde partij, zelfs als je misschien namens de derde partij. In aanvulling op het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht tot het nemen van geschikte wettelijke stappen, met inbegrip van, zonder beperking, het nastreven van burgerlijke, misdadige, en verbodsherstel.
 
10. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
 
Wij behouden ons het recht voor om te veranderen, te wijzigen, of te verwijderen van de inhoud van de Diensten op elk moment en om welke reden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, wij hebben geen enkele verplichting om enige informatie over onze Diensten. Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor een wijziging, wijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.
 
Wij kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen ervaren hardware, software of andere problemen of onderhoud moet uitvoeren in verband met de Services, waardoor onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om te wijzigen, te herzien, te updaten, te schorsen, stop te zetten of anderszins aanpassen van de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik maken van de Diensten tijdens de onderbreking of stopzetting van de Diensten. Niets in deze algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd te verplichten ons te onderhouden en ondersteunen van de Diensten of levering van correcties, updates of releases in verband daarmee.
 
11. TOEPASSELIJK RECHT
 
Deze Juridische Voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van Panama. William Blackstone Internacional, Inc. en jezelf onherroepelijk akkoord dat de rechtbanken van Panama hebben de exclusieve bevoegdheid om geschillen, welke mochten ontstaan in verband met deze algemene Voorwaarden.
 
12. GESCHILLENBESLECHTING
 
De Informele Onderhandelingen
 
Voor het versnellen van de resolutie en de kosten van enig geschil, controverse of claim met betrekking tot deze algemene Voorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") bracht door ons of door u (afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om te onderhandelen over eventuele Geschillen (met uitzondering van die Geschillen uitdrukkelijk hieronder) informeel voor ten minste dertig (30) dagen voor aanvang van de arbitrage. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na de schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.
 
Bindende Arbitrage
 
Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze algemene Voorwaarden, met inbegrip van elke vraag betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging, zal verwezen worden naar en definitief opgelost door de Internationale Commerciële Arbitrage Hof op grond van de Europese Arbitrage Kamer (België, Brussel, Avenue Louise, 146) volgens de Regels van dit ICAC, welke, als een gevolg van die ernaar verwijst, wordt beschouwd als het deel van dit artikel. Het aantal arbiters is drie (3). De stoel, of wettelijk een plaats, of arbitrage Panama Stad, Panama. De taal van de procedure is engels of spaans. Het toepasselijk recht op deze algemene Voorwaarden zullen worden aan het materiële recht van Panama.
 
Beperkingen
 
De Partijen stemmen ermee in dat een eventuele arbitrage zal worden beperkt tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. In de mate dat is toegestaan door de wet, (a) geen arbitrage zal worden samengevoegd met een andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid voor elk Geschil aan arbitrage worden onderworpen aan een class-action basis of gebruik te maken van een class action-procedures; en (c) er is geen recht of bevoegdheid voor alle Geschillen te worden gebracht in een poging de capaciteit van vertegenwoordiger namens het algemene publiek of andere personen.
 
Uitzonderingen op Informele Onderhandelingen en bemiddeling
 
De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen zijn niet onderworpen aan de bepalingen inzake de informele onderhandelingen bindende arbitrage: (a) alle Geschillen trachten te handhaven of te beschermen, of betreffende de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) elk Geschil in verband met of voortvloeiende uit de beschuldigingen van diefstal, piraterij, schending van de privacy, of ongeoorloofd gebruik; en (c) een vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet afdwingbaar is, dan zal geen van de Partijen kiezen om te bemiddelen in een Geschil dat valt binnen dat gedeelte van deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is en een dergelijk Geschil zal worden beslecht door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie binnen de gerechten vermeld voor de bevoegdheid boven, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van het hof.
 
 
13. CORRECTIES
 
Er kan informatie over de Diensten die bevat typografische fouten, onjuistheden of omissies, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor eventuele fouten, onjuistheden of omissies en te wijzigen of bijwerken van de informatie over de Diensten, te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving.
 
14. DISCLAIMER
 
DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN ZOALS BESCHIKBAAR " BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZAL WORDEN OP UW EIGEN RISICO. IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN HET GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES GEKOPPELD AAN DE DIENSTEN EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONJUISTHEDEN VAN DE INHOUD EN DE MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ELKE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE DIENSTEN, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE, DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR, OF DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN DE MATERIALEN, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE DIENSTEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING OF GARANTIE GEVEN OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE DIENSTEN, EVENTUELE HYPERLINK NAAR DE WEBSITE, OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING AANBEVOLEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN ZULLEN WE NIET EEN PARTIJ OF IN ENIG OPZICHT VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEWAKING VAN TRANSACTIES TUSSEN U EN EEN DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U GEBRUIK MAKEN VAN UW BESTE OORDEEL EN VOORZICHTIG IN VOORKOMEND GEVAL.
 
15. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
 
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEWICHTIGE, VOORBEELDIGE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS BEVATTE INTEGENDEEL HIERIN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U VOOR ENIG REDEN WAT OOK EN NIETTEGENSTAANDE HET FORMULIER VAN DE ACTIE, WIL AAN ALLE TIJDEN IS BEPERKT NAAR DE HOEVEELHEID BETAALD, INDIEN ENIG, DOOR U NAAR ONS. BEPAALDE STATEN VAN DE VS-WETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN.
 
16. VRIJWARING
 
U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen, en vrijwaart ons, waaronder onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, en alle van onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en medewerkers, voor en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, eis, of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door derden wegens of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Services; (2) schending van deze algemene Voorwaarden; (3) enige schending van uw verklaringen en garanties vermeld in deze algemene Voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten; of (5) een openlijke schadelijke daad in de richting van een andere gebruiker van de Diensten met wie je verbonden zijn via de Services. Niettegenstaande het bovenstaande behouden wij ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak waarvoor u bent verplicht ons te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord om samen te werken, op uw kosten, met onze verdediging van dergelijke aanspraken. Wij zullen alle redelijke inspanningen gebruiken om u op de hoogte stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die het voorwerp is van deze schadeloosstelling bij het bekend worden van het.
 
17. GEBRUIKERS-GEGEVENS
 
We houden van bepaalde gegevens die je verstuurt naar de Diensten voor het doel van het beheer van de prestaties van de Diensten, alsmede gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Hoewel we regelmatig uitvoeren van routine back-ups van gegevens, u bent volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die u verstuurt of dat betrekking heeft op een activiteit die u hebt uitgevoerd met behulp van de Diensten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies en / of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elke vordering tegen ons is, die voortvloeien uit een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.
 
18. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
 
Een bezoek aan de Diensten, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen van elektronische communicatie. Geeft u toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Diensten, voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk worden vastgelegd. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, ORDERS EN ANDERE STUKKEN, EN DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE GEÏNITIEERD WORDEN OF VOLTOOID DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN. U doet hierbij afstand van enige rechten of eisen onder alle statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enige jurisdictie, die het vereisen van een originele handtekening of de levering of het behoud van niet-elektronische gegevens, of om betalingen of het verlenen van kredieten door andere middelen dan elektronische middelen.
 
 
19. CALIFORNIË GEBRUIKERS EN BEWONERS
 
Als een klacht met ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk in 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californië 95834 of door te bellen naar (800) 952-5210 of (916) 445-1254.
 
 
20. DIVERSEN
 
Deze Juridische Voorwaarden en het beleid of de operationele regels geplaatst door ons op de Diensten, of met betrekking tot de Diensten vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons. Ons het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze algemene Voorwaarden zal niet werken als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Juridische Termen te bedienen voor zover toegestaan door de wet. We kunnen toewijzen aan een of meer van onze rechten en verplichtingen op anderen en op elk moment. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het verzuim veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle. Indien enige bepaling of deel van een bepaling van deze algemene Voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of een deel van de bepaling scheidbaar geacht van deze algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst gemaakt tussen u en ons als gevolg van deze Juridische Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen ons door de deugd van hebben opgesteld hen. U doet hierbij afstand van enige en alle verdedigingen die je kan hebben op basis van de elektronische vorm van deze algemene Voorwaarden en het ontbreken van de ondertekening door de partijen bij de overeenkomst tot het uitvoeren van deze Wettelijke Bepalingen.
 
 
21. CONTACT MET ONS
 
In verband met het oplossen van een klacht met betrekking tot de Diensten of om meer informatie te ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Diensten, neem dan contact met ons op:
 
William Blackstone Internacional, Inc.
World Trade Center
200-B, Suite 211, Calle 53 Este
Marbella, Panama, 0832-01626
Republica de Panama